Jeg tilbyr psykoterapi, kunstterapi, og  trening i kroppsbevissthet og tilstedeværelse.  

Hvis du trenger noen å snakke med, sliter med angst, sorg eller nedstemthet, strever med relasjoner til andre mennesker, leter etter mening eller ønsker å utvikle deg videre i livet, så kan dette være noe for deg.

Når vi våger å møte vanskelige følelser, opplevelser og erfaringer, kan vi åpne oss opp for vår egen originalitet og skaperglede. Ved å arbeide aktivt med oss selv og bli mer kjent med egne ressurser og utfordringer kan vi komme i kontakt med den livsstrømmen og de skapende kreftene som vi alle er i besittelse av.