TERAPI

I terapi arbeider vi med vansker og utfordringer som påvirker hverdag, jobb og relasjoner. Det kan være krevende følelser som sorg, angst og nedstemthet, problemer i forhold til andre eller at vi er i en krise i livet. Noen ønsker å bearbeide uløste ting fra fortiden, mens andre leter etter mening eller spiritualitet.  

Ved å bearbeide det som er vanskelig kan vi bli mer bevisst på oss selv og hvorfor vi reagerer og handler som vi gjør. Større forståelse og selvaksept kan frigjøre det som holdes tilbake og gi større tilgang til egne ressurser, skaperkraft og livsutfoldelse. 

I timen er det naturlig å starte med en samtale og ta utgangspunkt i tilstanden akkurat nå. Ut fra det kan vi finne et fokus til videre bearbeiding. Det kan gjøres på forskjellige måter, avhengig av hvem du er og hva du har behov for.  

I denne delen av terapien arbeider jeg som oftest med metoder som ikke er samtalebaserte, men som handler om å uttrykke seg selv og egen tilstand på andre måter. Det kan være i form av maling og tegning, kropp, bevegelse og stemme, eller helt stille og meditativt, der vi arbeider med tilstedeværelse og indre kropp. Vi kan så gå i dialog med det som har kommet frem og de erfaringene vi har gjort oss i prosessen. Dette muliggjør bevisstgjøring og bearbeiding av eget stoff på flere plan enn bare det mentale.  

KUNSTTERAPI 

Kunstterapi krever ingen forkunnskaper og har ingenting med kunst å gjøre slik vi ofte forstår det. Vi har alle helt særegne og unike måter å uttrykke oss på, som er helt uavhengig av en eventuell skolering. 

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode der tilstander, følelser og opplevelser kan få komme til uttrykk på mange ulike skapende måter. Det kan være visuelt ved å tegne, male eller modellere. Det kan være kroppslig med bevegelse, dans, lyd og stemme. Eller det kan være med bruk av lek og rollespill. Her uttrykker vi oss selv mer spontant, umiddelbart og fantasifullt. På denne måten kan noe som ellers har vært skjult for oss få komme frem og bli synlig slik at vi kan gå i dialog med det. Det gjør forandring mulig, for vi kan ikke endre det vi ikke vet hva er.